Tag: zasoby

Walka z COVID-19 i marnowanie zasobów

Od samego początku pandemii zwracam uwagę, że część podejmowanych działań jest nieskuteczna, a nawet przynosi odwrotne skutki. Nieraz zamiast przeciwdziałania COVID-19 efektem jest wzrost zagrożenia, lub inne skutki uboczne czy choćby bezsensowne marnowanie zasobów.

Read More »

Strach przed zmianami…

Internety pełne są memów głoszących: „nie bój się zmian”, „nie bój się juta”. Pełno jest poradników, że ze zmian to trzeba korzystać, a nie bronić przed nimi. I tak dalej i tak dalej. W tym wszystkim tylko jednych zmian mamy się bać, tylko jedne są przerażajace, niechciane i mamy za WSZELKĄ CENĘ je zatrzymać. To zmiany klimatu. Uwaga, poniższy…

Read More »