Tag: wniosek

Jestem wkurwiony

Pod koniec marca zostałem dwukrotnie źle potraktowany w budynku UM Krosna przy ul. Lwowskiej. W tych sprawach składałem już skargi, jednak Rada Miasta uparcie ignoruje istotne fakty i przyjmuje w głosowaniu skandaliczne stanowiska w których stwierdza, że „stawiane zarzuty są bezpodstawne’. Bezpodstawne?! Jestem wkurwiony.

Read More »

Korczyna: nie zawsze pod górkę

Patrząc na „blogi strażnicze” można dojść do wniosku, że staranie się o informacje publiczne to droga przez mękę, a nawet załatwienie najprostszych wniosków trwa po dwa tygodnie lub dłużej. To „dłużej” jest oczywiście na ogół niezgodne z ustawą. Na szczęście nie zawsze tak jest.

Read More »