Tag: Suchodół

Odrzucono protest w Suchodole

Protest w sprawie wyborów do rady dzielnicy Suchodół został odrzucony. Spodziewałem się tego. Przy tym nawet nie wiadomo dokładnie czym jest „rozstrzygnięcie protestu”, jaką ma formę, czy protest może być ponownie rozpatrzony, czy przysługuje odwołanie?

Read More »