Tag: sąd

Krosno: czy prawa człowieka się u nas przyjęły?

Dzisiaj mija 66 lat od uchwalenia Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka. Mówi ona między innymi o prawie domniemania niewinności oraz o prawie dostępu do informacji. Dzisiaj o godzinie 13 ogłoszony zostanie wyrok w sprawie piekarza z Krosna, który i tak już został potraktowany przez Urzędników i Samorządowców jak winny. Dziś też mija 21 dni od czasu gdy zwróciłem się do…

Read More »

Wiedza nadprzyrodzona w Krośnie?

18 września w „Nowinach” ukazał się artykuł o „nielegalnej piekarni” w Krośnie. Padła tam zagadkowa wypowiedź prezydenta Przytockiego na temat „wiedzy urzędu”. Jest też inna wypowiedź, która świadczy o bardzo totalitarnym podejściu do obywateli.

Read More »

„No comment”

Radny Miasta Krosna ma postawione prokuratorskie zarzuty, a media milczą. To milczenie tym bardziej dziwne, że to tylko radny opozycji, wiec niby nie ma ryzyka narażenia się władzom. Sam Urząd tez milczy, nie komentuje, nie odpowiada na pytania. Nie tylko moje.

Read More »

Nie jest wielbłądem. Jak ma to udowodnić?

Po raz kolejny Urząd Miasta odwołał się od wyroku uniewinniającego piekarza, którzy miał nieszczęście dosłownie stanąć na drodze lokalnemu samorządowi. już drugi raz Sąd skrupulatnie zbadał sprawę odnosząc się do każdego wniosku dowodowego oskarżenia, choćby kompletnie nie związanego ze stawianymi zarzutami. Po raz drugi nie znaleziono nic, co by pozwoliło stwierdzić winę piekarza. Jednak władza nie odpuszcza.

Read More »

Jak się bronić? [Video]

Jak można się bronić? To pytanie zadaję sobie po lekturze uzasadnienia jednego z wyroków wydanych przez Sąd Okręgowy w Krośnie. Okazuje się, że wiele okoliczności i wątpliwości może być zinterpretowane na niekorzyść osoby broniącej się.

Read More »

„Piekarz H.” z Krosna

Piekarza H. potraktowano w Urzędzie w Krośnie jak przestępcę, chociaż w jego sprawie nie zapadł prawomocny wyrok. Gdy temat „domniemania winy” opisaliśmy w portalu KrosnoCity, odezwał się ktoś apelujący o to by …zaczekać na prawomocny wyrok. Dzisiaj, na podstawie dostępnej wiedzy, próbuję odtworzyć wersje obrony i oskarżenia. Szczególnie z tym drugim jest problem, ale staram się!

Read More »