Tag: podatki

Tak zwane „nowe miejsca pracy”

Nawet w podręcznikach, których autorzy nazywają siebie ekonomistami, możemy znaleźć frazesy i slogany o „wspieraniu small biznesu” czy „aktywnej roli państwa w tworzeniu nowych miejsc pracy”. Czy to w ogóle ma ekonomiczne uzasadnienie? Oczywiście patrząc z klasycznego punktu widzenia ekonomii jako nauki o wydajnym zarządzaniu ograniczonymi zasobami.

Read More »

Dofinansowanie „Średnicówki”

 W ostatni piątek 2012 roku ogłoszono wspaniałą wiadomość dla Krosna. Nasza tak zwana „obwodnica” zostanie przebudowana, na ten cel miasto otrzyma  dofinansowanie w wysokości 107 milionów, o czym chyba już wszyscy wiedzą. Teraz kilka słów komentarza nt. „średnicówki” i „szpilek”.

Read More »

Zgroza, plama na Rynku!

Zgroza, na Rynku jest plama i to niejedna. Wszystko to wina chciwych, niecierpliwych i skąpych restauratorów. Szczęśliwie urzędnicy reagują, konserwator zabytków ochroni płyty położone gdzieś około wczesnego lata 2012 roku.

Read More »

Krosno czy Matrix?

W ubiegłym miesiącu radni przegłosowali zmiany podatków od nieruchomości i środków transportu. W związku z tym ukazało się kilka „matrixowych” publikacji. Zapraszam do zapoznania się ze zastosowaną manipulacją.

Read More »

Zagadka dla Donalda

Pan premier Donald, ten sam, który szedł po władze z hasłami obniżania podatków, teraz twierdzi, że to niemożliwe. Straszy Grecją i w ogóle dziwne rzeczy opowiada.Tymczasem na jednym z forów znalazłem ciekawą zagadkę dla premiera i podobnie mu myślących.

Read More »

Pułapka stref

Krosno z fanfarami ogłasza kolejny sukces. Tym razem Rada wyraziła zgodę na objęcie prawie 36 ha terenów inwestycyjnych Specjalną Strefą Ekonomiczną. Dalsza procedura może jednak trwać nawet kilka lat.

Read More »