Pytanie do radnych. Kto odpowie?

Dzisiaj publikuję jedno proste do radnych Miasta Krosna w odniesieniu do cytowanego niżej fragmentu ustawy o petycjach.

Całą ustawę o petycjach znajdziecie tutaj: ustawa. Poniżej cytuję fragment mówiący o zasadach wnoszenia petycji:

„Art. 2. 1. Petycja może być złożona przez osobę fizyczną, osobę prawną, jednostkę organizacyjną niebędącą osobą prawną lub grupę tych podmiotów, zwaną dalej „podmiotem wnoszącym petycję”, do organu władzy publicznej (…).
3. Przedmiotem petycji może być żądanie, w szczególności, zmiany przepisów prawa, podjęcia rozstrzygnięcia lub innego działania w sprawie dotyczącej podmiotu wnoszącego petycję, życia zbiorowego lub wartości wymagających szczególnej ochrony w imię dobra wspólnego, mieszczących się w zakresie zadań i kompetencji adresata petycji.”

Jedno proste pytanie:

Którego z tych punktów nie spełniała petycja adresowana do Rady Miasta, w sprawie mieszczącej się w kompetencjach Rady Miasta? 

Kliknij, żeby zobaczyć: petycja i stanowisko komisji rewizyjnej

Komisja rewizyjna z jednej potwierdziła, że zgłoszony przez Stowarzyszenie postulat mieści się w kompetencji Rady, ale jednocześnie autorytarnie stwierdza, że „petycja nie może być uwzględniona”? Dobrze widzę? Ludzie, KAŻDA petycja kierowana jest do organu, który ma kompetencje do załatwienia określonej sprawy w trybie określonym w innych ustawach, a autorami każdej petycji są ludzie, którzy sami nie mają uprawnień do zrealizowania zgłaszanego postulatu. Właśnie dlatego zwracają się z petycją do organu, który ma odpowiednie kompetencje. Za trudne? Jeśli nie, to jaka jest podstawa, żeby w ogóle nie rozpatrywać petycji?

Komentarze

komentarzy

Brak komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Facebook