Konsultacje Statutu Rady Seniorów

Częściowo uwzględniono moje uwagi. Co zgłosiłem i dlaczego? Co uwzględniono i dlaczego? O tym poniżej.

Zgłosiłem trzy z czterech uwag zgłoszonych podczas konsultacji Statutu Rady Seniorów. Skoro w Krośnie powstaje kolejne ciało doradcze dla samorządu, to warto by miało zdrowe podstawy.

Radzenie się starszych, korzystanie z ich doświadczenia, jest głęboko zakorzenione w wielu kulturach (fot. www.ya-native.com)

Pierwsza uwaga dotyczyła składu. Projekt Statutu przewidywał, że w skład rady będzie wchodził przedstawiciel Prezydenta i przedstawiciel Rady Miasta. Argumentowałem, że skoro Rada Seniorów ma mieć charakter opiniotwórczy i doradczy, ma przedstawiać propozycje samorządowi Miasta, czyli Radzie Miejskiej i Prezydentowi, to nie ma powodu, żeby w Radzie Seniorów zasiadali przedstawiciele Prezydenta i Rady Miejskiej. Ja tak to rozumiem, że w tej Radzie powinni być przedstawiciele środowiska Seniorów, którzy będą przedstawiać w imieniu Seniorów opinie dla Samorządu, a nie przedstawiciele Samorządu wystawiający laurki Samorządowi w imieniu Seniorów.

Tej uwagi nie uwzględniono, stwierdzając, że „(…) przedstawiciel Rady Miasta, jak i przedstawiciel Prezydenta jest uzasadniony, gdyż w/w osoby będą służyć swoim bogatym doświadczeniem zdobytym podczas pracy w samorządzie (…)”. Warto zatem zapytać, czy aby na pewno chodzi o „głos Seniorów” czy o głos doświadczonych, znajomych samorządowców? Przecież Rada Seniorów zawsze mogłaby (i może) zaprosić na swoje posiedzenie przedstawiciela Urzędu miasta, Prezydenta, czy nawet samych radnych, jeżeli zechce zasięgnąć informacji lub skorzystać z doświadczenia. Jednak „nieuwzględniona”, trudno.

Druga uwaga była czysto techniczna, dotyczyła błędnego odesłania pomiędzy punktami Statutu. Uwzględniono i poprawiono zapisy w projekcie.

Trzecia z moich uwag dotyczyła trybu wyboru członków Rady Seniorów. Zaproponowałem wprowadzenie elementu losowego …i to się przyjęło. Wcześniejszy projekt zakładał, że to Prezydent wybierze skład ze zgłoszonych kandydatur w czasie 7 dni. Uzasadniałem, że przy większej liczbie kandydatur okres 7 dni jest zbyt krótki, by Prezydent (który ma też inne obowiązki) mógł poznać wszystkie zgłoszone kandydatury a następnie dokonać racjonalnego i merytorycznego wyboru. Rodzi to ryzyko preferowania osób, które Prezydent zna osobiście, i zwykle zna już ich opinie. Wybór losowy jest prosty, da równe szanse wszystkim kandydatom, wyeliminuje podejrzenia o subiektywny wybór. Należy ufać, że wstępna selekcja dokonana przez same organizacje zgłaszające kandydatów zapewni wysoki poziom Rady.

Czwartą uwagę, będąca właściwie pochwałą projektu Statutu, zgłoszona została przez Miejską Radę Działalności Pożytku Publicznego w Krośnie. To znaczy, że Miejska Rada Działalności Pożytku Publicznego nie zauważyła np. błędu, który wskazałem w mojej drugiej uwadze.

Teraz projekt Statutu omówi komisja Rady Miasta, a następnie trafi pod głosowanie na Sesji 28 lutego.

Pełny raport z konsultacji tutaj.

Komentarze

komentarzy

Brak komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Facebook