Krosno: Jak z tą opłatą bywało

Od lipca Krosno nie pobiera opłat parkingowych w soboty. To skutek przemyślenia tematu po złożonym w maju przez Stowarzyszenie Idea Carpathia „wezwaniu do usunięcia naruszenia prawa”. Niby „symboliczna złotówka”, a stopniowanie działań w staraniach o likwidację opłaty parkingowej w soboty trwało ponad rok. Przypominam tę historię.

Na początku 2015 roku Edyta Wiśniowska (obecnie we władzach Stowarzyszenia Idea Carpathia) złożyła w lutym wniosek do Rady Miasta o zmianę uchwały w sprawie płatnego parkowania i zlikwidowanie opłat pobieranych w soboty. – W innych miastach nie ma takich opłat w sobotę. Jest to dzień wolny od pracy urzędów, a miejsc parkingowych w soboty nie brakuje – argumentowała.
Otrzymała dwie kuriozalne odpowiedzi. Pierwsza:
parkingi1I druga:
parkingi3Odpowiedzi kuriozalne, bo Przewodniczący Rady napisał, że Rada nie ma kompetencji do zmiany uchwały, a prezydent odpowiedział nie na temat, wchodząc w polemikę co do definicji „dnia roboczego”, podczas gdy Edyta Wiśniowska tylko wskazała, że tego dnia nie pracują urzędy, co akurat powinno być bezspornym faktem. Takie przekierowanie wniosku od Rady do prezydenta z uzasadnieniem, że „to poza kompetencjami” było dla mnie tak straszne, że nadal to wspominam. Władza uchwałodawcza odsyła do władzy wykonawczej w sprawie zmiany uchwały. Szok i niedowierzanie, a jednak to jest na urzędowym piśmie, z pieczątką i „autografem”.

Kolejny wniosek został rozpatrzony przez Radnych negatywnie, o czym poinformowano w maju (2015). Odpowiedź nie zawierała jednak żadnego uzasadnienia. Najwyraźniej rozpatrując tej wniosek Radni zapomnieli o „wiodących przepisać KPA”.

Opór Radnych sprawił, że dokładniej zbadaliśmy stan faktyczny (uważam, że powinni zrobić to sami radni już przy pierwszym wniosku). Okazało się, że na początku na podstawie uchwały pobierano opłaty tylko od poniedziałku do piątku, a dopiero interpretacja dokonana w bliżej niekreślonym czasie, na bliżej nieokreślonych podstawach przez nieokreślone osoby doprowadziła do poboru opłat w soboty. Okazało się też, ze sobota jest „robocza” tylko gdy to Urzędowi pasuje. Np. MKS uznaje za “dni robocze” tylko dni od poniedziałku do piątku i według takich reguł układany jest rozkład jazdy. Stowarzyszenie przystąpiło do zbiórki podpisów w trybie inicjatywy uchwałodawczej mieszkańców. Chodziło o doprecyzowanie uchwały. Była to pierwsza taka inicjatywa w historii Krosna! W uzasadnieniu napisaliśmy między innymi:

Analiza protokołów z sesji i komisji związanych z pracami nad wspomnianą uchwałą z 2003 roku wskazuje, że podjęto ją w pośpiechu. Od razu pojawiły się wątpliwości, czy opłata ma dotyczyć także sobót czy tylko dni od poniedziałku do piątku. Z treści protokołów nie wynika czy te wątpliwości zostały wyjaśnione, jednak początkowo opłata obowiązywała tylko od poniedziałku do piątku.
Celem wprowadzenia stref płatnego parkowania było regulowanie i stymulowanie ruchu na parkingach i optymalne wykorzystanie miejsc parkingowych, co potwierdził prezydent Piotr Przytocki podczas dyskusji przed podjęciem przez Radę Miasta uchwały LIX/13/39/14 z dnia 27 czerwca 2014 roku w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania. – W dni robocze od poniedziałku do piątku są duże trudności ze znalezieniem miejsca parkingowego w rejonie Urzędu Miasta przy ul. Staszica czy Sądu przy ul. Sienkiewicza

Inicjatywa poparta przez pół tysiąca mieszkańców też została odrzucona. Ponownie bez ustalenia i rozpatrzenia stanu faktycznego.

konferencja-parkingiKonferencja prasowa o zbiórce podpisów.

W dalszych działaniach rozpatrywaliśmy możliwość zastosowania „obywatelskiego nieposłuszeństwa” i zmuszenia Urzędu do udowadniania przed Sądem, że ma podstawę prawną do poboru opłaty parkingowej w soboty. Uważaliśmy, że to były sprawy do wygrania, zresztą taki był przebieg walki o likwidację opłaty parkingowej w Nysie. Te plany pokrzyżowało wprowadzenie w centrum miasta „Strefy Zamieszkania”. Na dotychczasowy bałagan w oznakowaniu nałożono jeszcze jedną regulację. Co gorsza, gdyby popatrzeć literalnie, to w większości „miejsc parkingowych” w tej strefie można wlepiać mandaty  za nieprawidłowe parkowanie. Powstała groźba, że mieszkaniec skutecznie broniący się przed karą z jednego paragrafu, może zostać ukarany na podstawie innych przepisów.

W międzyczasie Naczelny Sąd Administracyjny rozstrzygnął sprawę parkowania w soboty w Augustowie. Wyrok nie pozostawia już wątpliwości. Uchylono uchwałę i wyrok na które powoływał się prezydent w dyskusji, gdy argumentował, że jednak można pobierać opłatę w soboty.

Po tym wyroku wezwaliśmy prezydenta do usunięcia naruszenia prawa polegającego na „czynności poboru opłat parkingowych w soboty”. Poskutkowało. Po miesiącu ponownie zmieniono naklejki i ogłoszono, że opłata nie będzie pobierana w soboty. Stało się to praktycznie w rocznicę rozpoczęcia zbiórki podpisów za likwidacją tej opłaty.

Komentarze

komentarzy

Brak komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Facebook