Sanok: Pytania i odpowiedzi. Bez komentarza

Ponieważ niektórzy dopytują, to wrzucam treść moich pytań pytań i treść odpowiedzi z Urzędu Miasta Sanoka.

31 stycznia przesłałem Urzędowi Miasta w Sanoku pytania odnośnie sposobu rejestrowania umów i obiegu dokumentacji tej jednostce. 17 lutego Urząd przekazał odpowiedź. Przypominam, że termin na udzielenie odpowiedzi na wniosek o informację publiczną to 14 dni.

 

Pytania:

Krosno 30.01.2015

Urząd Miasta Sanoka
ul. Rynek 1
38 – 500 Sanok

Wnioskodawca
Piotr Dymiński
pdyminski@o2.pl

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej

Stosownie do art. 61 Konstytucji RP oraz art. 2 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r. (Dz. U. Nr 112, poz. 1198) wnoszę o przesłanie pod w/w adres e-mail dane w zakresie:

1.Jakie rejestry / ewidencje / systemy komputerowe / systemy finansowo-księgowe zawierające informacje dotyczące zawieranych umów / zobowiązań / wydatków funkcjonują w Urzędzie Miasta Sanoka?

Oraz o odpowiedzi do każdego funkcjonującego zbioru:

1.Czy zbiór informacji prowadzony jest w formie elektronicznej?

W przypadku odpowiedzi twierdzącej na pytanie z pkt. 1 ppkt. 1 w odniesieniu do zbioru:

1.Jakie oprogramowanie służy do prowadzenia zbioru? Jakie oprogramowanie bazodanowe wspiera funkcjonowanie zbioru? Wnoszę o przesłanie stosownych umów (wraz z załącznikami i specyfikacją), faktur i protokołów zdawczo-odbiorczych.

2.Jakie są możliwe kryteria przeszukiwania zbioru?

3.Czy oprogramowanie wykorzystywane do prowadzenia zbioru umożliwia wydruk zestawienia / eksport informacji w zakresie pozycji spełniających określone kryteria Jakie są możliwe kryteria przeszukiwania zbioru na potrzeby przygotowania zestawiania / eksportu informacji? Jakie dane może zawierać to zestawienie / eksport z zbioru? W jakich formatach danych możliwe jest sporządzenie zestawieniu / eksportu z zbioru?

4.Z jakim wyprzedzeniem nie dłuższym niż 14 dni należy uprzedzić urząd o woli wglądu do wymienionego rejestru?

5.Jakie informacje odnośnie pozycji gromadzi zbiór?

6.Jakie przepisy (ustawy, rozporządzenia, zarządzenia, regulaminy itp.) regulują funkcjonowanie zbioru? Wnoszę o przesłanie ich kopii.

7.Czy zaplanowana jest publikacja tego zbioru?

2.W przypadku odpowiedzi negatywnej na pytanie z punktu 1 – Na jakim etapie jest wdrożenie rejestru umów?

3.Czy wprowadzony jest elektroniczny System Zarządzania Dokumentacją? Jakie metadane są gromadzone dla spraw o symbolu 215 (w tym 2150 i 2151) i 272?

Z wyrazami szacunku,
Piotr Dymiński

Odpowiedzi:

 

OR.1431.2.2015                                               Sanok, dnia 17 lutego 2015r.

 

Pan

Piotr Dymiński

Odpowiadając na wniosek z dnia 30 stycznia 2015r. o udzielenie informacji publicznej – Urząd Miasta w Sanoku informuje:

Ad. 1 W tutejszym Urzędzie jest prowadzony rejestr umów.

Ad. 1.1 W/w rejestr prowadzony jest w postaci tradycyjnej (papierowej).

Ad. 1.1.1 – 1.1.7 Nie dotyczy

Ad. 2 Nie dotyczy.

Ad. 3 Nie.

Zgodnie z żądaniem, odpowiedź zostaje przesłana w formie elektronicznej na adres e-mail: pdyminski@o2.pl.

Naczelnik Wydziału Organizacyjnego

Stanisław Gołda

 

Tak to dokładnie wyglądało.

Zobacz też: XXI wiek jeszcze nie dotarł

Komentarze

komentarzy

Brak komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Facebook