Radni jeszcze nie dostali mojego wniosku

22 grudnia złożyłem osobiście w Urzędzie wniosek o zmianę Statutu Miasta Krosna. Pismo adresowałem do radnych oraz zwróciłem się w nim o przekazanie treści radnym. Na sesji 30 grudnia od kilku radnych dowiedziałem się, że jeszcze tego nie otrzymali.

Chodzi o § 123 Statutu Miasta Krosna, w którym wprowadzono nieuzasadnione utrudnienia w dostępie do informacji publicznej w postaci protokołów z Komisji Rady. Takie protokoły są informacją publiczną, zatem wniosku o ich udostępnienie nawet nie trzeba podpisywać, mogą być udostępniane na wniosek ustny, albo przesłany poczta elektroniczną. Tyle, że nie w Krośnie, § 123 Statutu Miasta Krosna wprowadza dodatkowe przeszkody i utrudnienia, które mogą prowadzić do zbędnej zwłoki w udzieleniu informacji albo nawet do odmowy jej udzielenia. Oczywiście bezprawnie, taka odmowa będzie po prostu przestępstwem z Art. 23. Ustawy o Dostępie do Informacji Publicznej.

20141223_122810
Fragment jednego z protokołów Komisji Zdrowia. To informacja publiczna, którą można swobodnie dalej udostępniać, ale uzyskanie jej z Urzędu wymaga cierpliwości i przeskakiwania biurokratycznych przeszkód.

Sam złożyłem kilka wniosków o dostęp do protokołów. Jeden przez e-mail, na ten wniosek nie dostałem żadnej odpowiedzi, prawdopodobnie z powodu „§ 123”, co już stanowi dla mnie podstawę do złożenia skargi na bezczynność Urzędu. Na wnioski pisemne dostałem odpowiedź po 14 dniach, czyli po maksymalnym czasie przewidzianym w ustawie. Zaznaczam jednak, że informacja powinna być udzielana „bez zbędnej zwłoki”, wydłużenie terminu do 14 dni prawdopodobnie było spowodowane zbędnymi zapisami „§ 123”. Tymczasem w protokołach są nieraz ciekawe rzeczy, na bazie tych, które już otrzymałem wkrótce pojawią się wpisy na blogu.

Mój wniosek do Rady z 22 grudnia złożyłem by zwrócić uwagę na nieprawidłowości w Statucie, zanim doprowadzi to do spraw w Sądzie. Jednak do 30 grudnia radni jeszcze nie dostali tego pisma. Czy w celu przyśpieszenia konieczna jest jakaś skarga? Może nie.

Komentarze

komentarzy

Brak komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Facebook