Krosno: składam wniosek o zmianę Statutu Miasta

Statut Miasta Krosna w moim przekonaniu robi zbyteczne rozróżnienie pomiędzy dostępem do dokumentów z sesji, a dokumentów z komisji Rady Miasta. Na dodatek przy dostępie do protokołów z komisji stawiane są dodatkowe, biurokratyczne przeszkody opóźniające dostęp do materiałów. Wygląda też, że statut pisano z myślą, o tym, że pewne funkcje będą sprawowane wiecznie i niezmiennie…

Chodzi mi głównie o § 123 Statutu Miasta Krosna, który wprowadza wymóg pisemnego wniosku gdy zwracamy się o protokół z komisji Rady Miasta. Na dodatek taki wniosek ma być akceptowany przez „przewodniczącego komisji”. Samo rozróżnienie w dostępie do protokołów z sesji i komisji nie znajduje uzasadnienia. Dostęp do tych dokumentów regulują dokładnie te same przepisy tych samych ustaw.

mem3

 § 123 Statutu Miasta Krosna wprowadza zatem bezsensowne przeszkody.

Protokół z komisji jest dokumentem stanowiącym informację publiczną. Powinien być dostępny także na wniosek przesłany e-mailem, albo złożony ustnie. Nie ma też powodu by cokolwiek miał akceptować „przewodniczący komisji”. Przewodniczący komisji nie może odmówić akceptacji udostępnienia „materiału dokumentującego posiedzenie”, bowiem taka odmowa byłaby złamaniem prawa: Art. 23. Ustawy o Dostępie do Informacji Publicznej. Zatem po co odwleka się udostępnienie protokołu pod pretekstem „akceptacji przewodniczącego komisji”? Zresztą funkcja przewodniczącego komisji nie jest wieczna. Nawet w trakcie kadencji przewodniczący może się zmienić. Na przestrzeni lat ludzie przestają być przewodniczącymi czy radnymi. Niektórzy nawet chorują, a inni umierają. Same komisje też nie są wieczne. W kolejnych kadencjach mogą być powoływane komisje o innych nazwach i innym zakresie kompetencji. Statut nie precyzuje czy wniosek ma akceptować obecny przewodniczący komisji, czy przewodniczący z czasu, gdy się odbywała, jeżeli nazwa lub zakres działalności nie zostały zmienione, ale zmienił się przewodniczący. Statut nie precyzuje kto ma akceptować wniosek o udostępnienie protokołu gdy np. komisja została zlikwidowana. To tworzy szereg sztucznych problemów i opóźnienia w udostępnieniu informacji publicznej wywołane niemożnością wypełnienia statutowego zapisu o konieczności akceptacji wniosku przez przewodniczącego. Jak wspomniałem, to są problemy sztuczne wywoływane bezsensownymi zapisami § 123 Statutu Miasta Krosna. Nic nie stoi na przeszkodzie by protokoły z komisji były dostępne w Biuletynie Informacji Publicznej, w zasięgu każdego mieszkańca, bez konieczności składania jakichkolwiek wniosków. Co dopiero mówić o „dostępie na wniosek”.

Jutro złożę pismo w tej sprawie, w którym zwrócę się do radnych o zmianę Statutu i usunięcie niepotrzebnych przeszkód w dostępie do informacji.

Komentarze

komentarzy

2 Komentarze

 • jawność 21 grudnia 2014 Odpowiedz

  „Zgodnie z poglądem przyjętym w doktrynie przepis ten penalizuje każdy przypadek nieudostępniania informacji publicznej, w tym również związany z niewypełnianiem obowiązku określonego w art. 8 ust. 3 u.d.i.p. Dla bytu tego przestępstwa wystarczy fakt braku danej informacji w Biuletynie Informacji Publicznej, a nie ma znaczenia czy ktoś był nią zainteresowany. Przyjąć należy za tym iż ustawodawca postanowił, że prawo do informacji publicznej obejmuje prawo do jej niezwłocznego uzyskania (art. 3 ust.2) w związku z tym iż obowiązek ten zachodzi wobec podmiotów posiadających informacje (art. 4 ust. 3), iż informacja winna się znaleźć w Biuletynie Informacji Publicznej niezwłocznie od wytworzenia lub przyjęcia jej w posiadanie przez podmiot.”

  http://dostep.jawne.info.pl/dip/uniki/zapytanie-o-bip

 • Piotr 22 grudnia 2014 Odpowiedz Author

  Złożone. Tymczasem czekam na kilka protokołów, które powinny być udostępniane „bez zbędnej zwłoki”…

 • Yeri 17 marca 2016 Odpowiedz

  No, naprawdę ciekawe, co z tego wyniknie, powodzenia i zdaj relację.

 • Piotr 17 marca 2016 Odpowiedz

  Wniosek złożony został końcem grudnia 2014 roku. Natomiast końcem lutego 2016 (czyli po około 14 miesiącach) Rada uchwaliła zmiany w Statucie. Jedną ze zmian było wykreślenie paragrafu 123. W międzyczasie złożyliśmy jako Stowarzyszenie Idea Carpathia jeszcze kilka innych propozycji zmian, z czego większość została zignorowana. Ani ich nie wprowadzono, ani nie udzielono odpowiedzi na pismo. Zresztą na moje pismo z grudnia 2014 też właściwie nie było odpowiedzi 😉 Przynajmniej paragraf 123 poszedł do kosza.
  Jednak działając w tym tempie to demokrację w Polsce wprowadzimy gdzieś około 3123.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Facebook