Dyskusja z mieszkańcami

Wczoraj byłem świadkiem dyskusji publicznej nad projektem Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Krosna. Poruszano wiele tematów, ale mnie zaskoczyła aktywność jednego radnego.Podczas dyskusji na sali obecnych było kilku radnych Krosna. Bardzo dobrze, niech wysłuchają jakie mieszkańcy mają uwagi i obawy oraz jak odpowiada projektant. Na dyskusję przyszli radni: Stanisław Czaja, Robert Hanusek i Piotr Grudysz z Klubu Samorządowego oraz Paweł Krzanowski z Klubu PiS.

Obawy mieszkańców dotyczyły w dużej mierze lokalizacji gazociągu na terenie Krosna, który ma zostać wybudowany przez spółkę Gaz-System. – Powinniście się przed tym bronić! – wzywano samorządowców.

Dużo uwagi poświęcono ochronie zabytków i zagrożeniu powodziowemu. Jeden z mieszkańców pytał o możliwość lokowania bloku socjalnego w Turaszówce, przy ul. Odrzykońskiej. Odpowiedziano, że miasto prawdopodobnie już zrezygnowało z tego pomysłu.

Tradycyjnie już sprzeciwiano się budowie nowej ul. Łukasiewicza przez Osiedle Południe. Projektant twierdził jednak, że nie ma powodów aby usunąć tę ulicę ze Studium.

Podczas dyskusji nadzwyczaj aktywny był radny Stanisław Czaja, podkreślający kilka razy, że jest radnym. Zadawał bardzo dużo pytań. Wydaje mi się, że ta dyskusja miała służyć mieszkańcom, to oni mieli okazję zadać pytania i wyrazić wątpliwości. Dobrze, że radni tego słuchali. Jednak radni będą mieli jeszcze czas na zadawanie pytań na Komisji i na Sesji, gdy będą odrzucać uwagi mieszkańców. Wtedy obywatele nie będą już mieli już takiej możliwości zabierania głosu, a o terminie obrad komisji pewnie nawet nie zostaną zawiadomieni. Kto wie, może nawet zostaliby wyproszeni, bo i takie zwyczaje były w Krośnie?

Komentarze

komentarzy

Brak komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Facebook