2+1=3

Dziś wracam do nauki matematyki. Do tego mała dygresja nt. ciężarówek.

Matma dla opornych

Czyli wracamy do eksploatowanego do znudzenia „kasyna”. Prypominam na początek jak to było z głosowaniem nad opinią: Nadzwyczajnie pozytywnie. W związku z tym pojawia się zarzut, że głosowanie przeprowadzono pod nieobecność dwojga radnych. Zwolennicy kasyna tłumaczą się jednak matematyką, mówią: „przecież pozytywna opinia przeszła wynikiem 11:8. Dwa głosy nic by nie zmieniły!”

Pojawia się tez kwestia Kodeksu Etycznego Radnego Miasta Krosna, a dokładnie jego Art 3, który stwierdza w punkcie 2, że Radny Miasta Krosna: „nie uczestniczy w podejmowaniu rozstrzygnięć, naradach, opiniowaniu lub głosowaniu w sprawach, w których ma bezpośredni lub pośredni interes osobisty”. Trzeba podkreślić, że pojęcie „osobistego interesu” czy „osobistej korzyści”, a tym bardziej „pośredniego interesu osobistego”, nie jest wcale równoznaczne z czerpaniem bezpośrednich korzyści materialnych. Pośrednią korzyścią może być np. wzrost znaczenia stowarzyszenia, które otrzymało dotację. Przynajmniej zdaniem części radnych można to tak rozumieć. Tu znowu zwolennicy kasyna powołują się na matematykę. Mówią: „Przecież pozytywna opinia przeszła wynikiem 11:8. Jeden głos nic by nie zmienił!”

To teraz policzmy te głosy co „nic by nie zmieniły”. 2+1 = 3 Prawda? Dokładnie taką przewagę mieli zwolennicy kasyna w niespodziewanym głosowaniu. Ba, gdyby p. Słyś nie brał udziału w poprzednich głosowaniach to zwolennicy kasyna przegraliby dwa razy. Czy to mogła być przyczyna nerwowej reakcji na przywołanie treści Kodeksu Etycznego Radnego Miasta Krosna?

O Kamazach

Na koniec mała uwaga o ciężarówkach. Spotkałem się z głosami, że nie wiem, iż Kamaz to typowy sprzęt  używany w pracach budowlanych. Dementuję. Wiem o tym dobrze. Co więcej, wiem o istnieniu wielu innych typów ciężarówek, w tym mniejszych i lżejszych od Kamaza. Takich, które nie musiałyby manewrować na środku płyty Rynku, wbrew obowiązującemu zakazowi ruchu. Myślę, że każdy normalnie myślący miłośnik Krosna, czy właściciel nieruchomości w Rynku przyzna, że taki Kamaz jeżdżący wśród turystów jest jednak uciążliwy i nie jest dobrą wizytówką Krosna.

Komentarze

komentarzy

Brak komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Facebook