Żenująca odpowiedź

Otrzymałem pismo w sprawie moich pytań odnośnie rozstrzygnięcia protestu wyborczego w Suchodole. Trudno jednak nazwać to „odpowiedzią na pytania”, bo generalnie odpowiedzi nie było.

Zamiast udzielenia odpowiedzi na pytania dotyczące podstaw prawnych rozstrzygnięcia protestu, po prostu ponownie przesłano mi treść rozstrzygnięcia, z zaleceniem „uważnej lektury”. Równocześnie zwrócono mi uwagę, że „polemika z zapadłym rozstrzygnięciem” nie jest informacją publiczną. Ponadto stwierdzono, że w sytuacjach, których nie reguluje Statut Dzielnicy, stosować się powinno „odpowiednio Statut Miasta Krosna”. Oczywiście nie została podana podstawa prawna dla takiego rozwiązania. Ani Statut Dzielnicy, ani Statut Miasta takich rewelacji nie zawiera, co sprawdziłem, zanim jeszcze zacząłem zadawać pytania.

Stosowanie „odpowiednio Statutu Miasta Krosna” jest próbą uzasadnienia poddania pod głosowanie wniosku o zamknięcie listy, a zatem i uzasadnienia odrzucenia protestu. Według § 37 Statutu Miasta wnioski formalne (na sesji Rady Miasta!) poddaje się pod głosowanie poza kolejnością. Na ten § powołuje się Urząd w udzielonej odpowiedzi. Ta odpowiedź ma jednak zasadnicze wady:

1) Brak jest podstawy prawnej do takiego „odpowiedniego stosowania”, czy to w Statucie Dzielnicy, czy Statucie Miasta.

2) Statut Miasta wcale nie był „odpowiednio stosowany” w czasie zebrania w Suchodole. Część z moich pytań dotyczyła kolejności udzielania głosu (nie dostałem na nie odpowiedzi, podobnie jak na większość pozostałych). Na samym zebraniu  kolejność była uznaniowa, przewodniczący lekceważył osoby zgłaszające się od kliku minut, a głosu udzielił koledze z prezydium. Tymczasem § 34 Statutu Miasta wskazuje, że należy prowadzić listę zgłoszeń i udzielać głosu według kolejności. O jakim zatem „odpowiednim stosowaniu” mówimy?

3) Wniosek „o zamknięcie listy kandydatów” nie jest wyszczególniony wśród przykładowych wniosków formalnych w § 37 Statutu Miasta Krosna (w Radzie Miasta też czasem zgłaszani są kandydaci, np. do Komisji). Zatem nawet stosując § 37 nie jest sprawą bezsporną czy wniosek o zamknięcie listy powinien zostać poddany pod głosowanie wobec Statutu Dzielnicy mówiącego o „nieograniczonej liczbie kandydatów” (§ 18 ust.5) czy Art 32 Konstytucji: 1. Wszyscy są wobec prawa równi. Wszyscy mają prawo do równego traktowania przez władze publiczne. 2. Nikt nie może być dyskryminowany w życiu politycznym, społecznym lub gospodarczym z jakiejkolwiek przyczyny. Tymczasem mieszkańcy przecież nie byli równo traktowani, kolejność udzielania głosu była wedle uznania – faworyzowano kolegów, a w efekcie część mieszkańców dyskryminowano, to znaczy pozbawiono biernego prawa wyborczego i statutowego prawa do zgłaszania kandydatów. Może bardziej oczywisty przykład: czy można zgłosić i poddać pod głosowanie „wniosek formalny”, że nie wolno zgłaszać kandydatur kobiet? Nie, bo jest niezgodny z Konstytucją. Z tym zgadzają się nawet radni „Samorządnego Krosna”, których o to pytałem. Nie dociera jeszcze do nich, że to co zrobili w Suchodole też było niezgodne z Konstytucją.

4) „Odpowiednie stosowanie” nie usprawiedliwia braków formalnych (odmowa autoprezentacji czy brak autoprezentacji na piśmie), których dotyczyła część moich pytań (odpowiedzi na to nie było). Tak na marginesie dodam, że np. § 31 Statutu Miasta Krosna zobowiązuje Prezydenta do przedkładania Radzie pisemnego (!) sprawozdania z działalności. Nie spotkałem się jeszcze, żeby pod nieobecność prezydenta, ktoś inny (np. Sekretarz) powiedział: „pana prezydenta nie ma, sprawozdania też nie napisał, ale ja państwu opowiem co robił…”.Przepraszam bardzo, ale jeżeli pan Prezydent uważa, że stosowano „odpowiednio Statut Miasta” i wszystko było OK, to na następnej sesji tak właśnie może wyglądać informacja o działalności prezydenta.

Brak odpowiedzi na pytania o prawne podstawy odrzucenia zarzutów podniesionych w proteście wyborczym jest w moim przekonaniu niezgodne z Konstytucją RP (Art. 61) i Ustawą o dostępie do informacji publicznej. „Obywatel ma prawo do uzyskiwania informacji o działalności organów władzy publicznej oraz osób pełniących funkcje publiczne.” W tym przypadku obywatel (czyli ja) zadaje pytania o podstawę prawną dla takiego, a nie innego rozstrzygnięcia protestu wyborczego w Suchodole (działalność organu władzy publicznej w sprawie publicznej). Ja nie znam podstawy prawnej, według której można nie uwzględnić zarzutów podniesionych w proteście. Oczywiście nie wiem wszystkiego, dlatego pytam. Jeżeli jest podstawa prawna, to proszę ją wskazać. Jeżeli nie ma, to może warto się zastanowić zanim mieszkańcy pójdą z tym do sądu?

Wkrótce złożę w UM nową wersję pytań, tym razem streszczone do 5:

1) Na jakiej podstawie prawnej, w piśmie OK.1431.7.2011.J stwierdza Pan, że „w przypadku spraw nie regulowanych przez Statut Dzielnicy stosuje się odpowiednio Statut Miasta Krosna”?

2) Jeżeli na spotkaniach w Dzielnicach i Osiedlach powinno stosować się „odpowiednio Statut Miasta Krosna” to dlaczego na większości zebrań w dzielnicach i osiedlach w tym roku nie prowadzono lisy i nie udzielano głosu według kolejności? Dlaczego nikt  (a byli obecni Prezydenci, Sekretarz Miasta, pracownicy Biura Rady i UM Krosna) nie reagował?

3) Na jakiej podstawie prawnej w rozstrzygnięciu protestu w Suchodole (BP.0032.3.2011.Cz) stwierdza Pan, że mogła zostać przyjęta kandydatura S. Słysia, który odmówił autoprezentacji?

4) Na jakiej podstawie prawnej w rozstrzygnięciu protestu w Suchodole (BP.0032.3.2011.Cz) stwierdza Pan, że mogła zostać przyjęta kandydatura innego mieszkańca, pomimo braku pisemnej autoprezentacji pod nieobecność kandydata?

5) Na jakiej podstawie prawnej w rozstrzygnięciu protestu w Suchodole (BP.0032.3.2011.Cz) stwierdza Pan, że mogło dojść do przegłosowania wniosku o zamkniecie listy, pomimo, że wciąż zgłaszano kandydatury, gdy wg. Statutu Dzielnicy liczba kandydatur jest nieograniczona (§ 18 ust.5), a według Konstytucji RP obywatele nie mogą być dyskryminowani i powinni być traktowani równo (Art 32)?

 

To są pytania o podstawy działań podjętych przez „organ władzy publicznej”.

 

Komentarze

komentarzy

1 Komentarz

  • Yeri 19 lipca 2011 Odpowiedz

    I odpowiedział Urząd???

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Facebook