Kto przypilnuje strażników?

Problem z systemem „kontroli” dostrzegli już starożytni Rzymianie. Być może w XXI wieku, właśnie w Krośnie znaleziono rozwiązanie?

alt

Krośnieński radny, Stanisław Czaja pełni funkcje przewodniczącego Komisji Rewizyjnej oraz Przewodniczącego Zarządu jednego z osiedli. Tymczasem jego zięć jest Skarbnikiem Miasta Krosna. W związku z tą sytuacją grupa dziesięciu radnych (Kluby PiS i PO) zwróciła się oficjalnie z pytaniami do Prezydenta Piotra Przytockiego, na piśmie. Radni wskazali, że przewodniczący Komisji Rewizyjnej odpowiada za kierowanie jej pracą. Do zadań komisji należy w szczególności kontrolowanie gospodarki finansowej miasta, za którą w znacznej mierze współodpowiedzialny jest skarbnik – zięć przewodniczącego. Z drugiej strony, zadaniem Skarbnika jest kontrolowanie gospodarki finansowej „jednostek pomocniczych”, czyli Dzielnic i Osiedli. W tym osiedla, którego przewodniczącym jest wspomniany teść Skarbnika.

alt

Stanisław Czaja – Radny Miasta Krosna, pełni funkcje przewodniczącego Komisji Rewizyjnej. Jest teściem Skarbnika UM Marcina Połomskiego.

Co ciekawe, równocześnie kontrolę nad „jednostkami pomocniczymi” ma w swoich kompetencjach także sama Komisja Rewizyjna. Tym samym Radny Stanisław Czaja, jako przewodniczący Komisji Rewizyjnej może odpowiadać za kierowanie kontrolą działalności Zarządu Osiedla, czyli właściwie kontrolować samego siebie.

W związku z tą sytuacją radni zadali trzy pytania zwracając się do prezydenta o wyrażenie opinii:

1. Czy zaistniała sytuacja nie narusza dobrych zasad funkcjonowania samorządu terytorialnego?

2. Czy zaistniała sytuacja nie powoduje możliwości wystąpienia konfliktu interesów i czy może mieć ona ewentualny wpływ na treść urzędowych zachowań w sposób mogący rodzić wątpliwości, co do ich bezstronności?

3. Czy nie występuje przeszkoda prawna w związku z zaistniałą sytuacją?

Radni stwierdzili, że pytania są zasadne, ze względu na dobre imię krośnieńskiego samorządu i konieczność przejrzystego funkcjonowania Rady Miasta.

alt

Skarbnik UM Marcin Połomski, zięć Radnego Miasta Krosna – Stanisława Czaji, Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.

 

W odpowiedzi radni otrzymali opinię prawną stwierdzającą, że występujący w tym przypadku stosunek powinowactwa (zięć-teść) nie narusza obowiązujących przepisów prawnych. Natomiast ocena sytuacji z etycznego punktu widzenia może odbyć się w oparciu o uchwalony Kodeks Etyki Radnego.

Wspomnianą odpowiedź radni otrzymali na marcowej sesji Rady. Prezydent nie wyraził swojej opinii odnośnie pozostałych kwestii, o które pytali radni. Nie wiadomo, kiedy, ani czy w ogóle, Rada Miasta powróci do tego tematu w oparciu o Kodeks Etyczny Radnego Miasta Krosna.

Poważny problem „z kontrolą” spostrzegli już starożytni Rzymianie dając temu wyraz w klasycznej sentencji „Quis custodiet ipsos custodes?” – czyli tłumacząc na nasze: „któż pilnować będzie samych strażników?”

Czy Krosno rozwiązało ten odwieczny problem? „Strażnicy” najwyraźniej mogą przypilnować się sami.


Komentarze

komentarzy

2 Komentarze

  • CZAJA_BYŁY_MILICJANT 29 kwietnia 2011 Odpowiedz

    Prawda jest jedna że Czeja to przyczajony lewak który udaje pobożnego aby łapać naiwne babki na głosy do rady miasta.

  • Piotr 1 maja 2011 Odpowiedz Author

    Podczas ostatniej sesji radny Czaja stwierdził, że rozważa rezygnację z funkcji przewodniczącego komisji. Decyzję ma przedstawić radnym w maju.

  • Piotr 28 maja 2011 Odpowiedz Author

    …maj skończy się już wkrótce.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Facebook